Ceník nadstandardních služeb

Ceník nadstandardních služeb Driveta určuje cenové podmínky služeb poskytovaných společností Driveto s.r.o. a doplňuje smlouvu o pronájmu a Všeobecné obchodní podmínky služby Driveto flexibilního operativního leasingu.

Všechny ceny v ceníku služeb jsou uvedeny bez DPH.

Administrativní úkony

Služba Cena
Zajištění nových registračních značek k vozidlu (včetně změny v Registru silničních vozidel a změny Osvědčení o registraci vozidla) 2 500 Kč
Vystavení nového ORV, část I 1 000 Kč
Vystavení 3. registrační značky (na nosič kol apod.) 1 500 Kč
Zápis doplňku či úpravy vozidla do ORV (tažné zařízení, výstražné osvětlení apod.) 1 500 Kč
Výmaz doplňku či úpravy vozidla do ORV (tažné zařízení, výstražné osvětlení apod.) 1 500 Kč
Zápis změny barvy vozidla (nový ORV) 750 Kč
Vystavení plné moci k užívání vozidla nad rámec standardně poskytované autorizace 750 Kč
Nestandardní administrativní úkony, hodinová sazba (účtuje se každých započatých 30 minut) 500 Kč
Administrativní poplatek za poskytnutí součinnosti státním orgánům v souvislosti s provozováním vozidla. 300 Kč
Zajištění ekologické plakety ve lhůtě do 7 dní (zajištění 500 Kč + cena plakety 300 Kč) 800 Kč

Přeprava vozidla

Pojízdné vozidlo bude pro přepravu na odstavnou plochu vyzvednuto do 7 pracovních dní od objednání přepravy.
Pro určení ceny za přepravu vozidla na odstavnou plochu je rozhodná vzdálenost mezi umístěním přepravovaného vozidla a odstavné plochy Driveta.
Při přepravě pojízdného vozidla je spotřebované palivo hrazeno nájemcem.

Vyzvednutí pojízdného vozidla v ČR a jeho přeprava na odstavnou plochu

Služba Cena
Praha 1 000 Kč
Do 200 km 2 000 Kč
Nad 200 km 3 000 Kč

Objednání termínu vrácení vozidla na odstavné ploše Driveta

Služba Cena
V případě dodržení termínu Zahrnuto v ceně pronájmu
V případě zrušení rezervace v době kratší než 24h před dohodnutým termínem 500 Kč
V případě pozdního (30+ minut) nebo úplného nedostavení se v dohodnutém termínu 500 Kč

V případě přistavení znečištěného vozidla

Služba Cena
Neumyté vozidlo 500 Kč
Znečištěný interiér (zaprášená palubní deska, špinavé koberce apod.) 1 000 Kč
Silně znečištěný interiér (skvrny na čalounění apod.) 2 000 Kč

Tento ceník služeb poskytovaných v rámci pronájmu vozidel je platný od 1. 11. 2019.

1 000 Kč sleva pro vás

Zavřít