Jak jsme bourali v roce 2019?

20. 2. 2020

Statistiky přinášejí zajímavé informace. Můžeme se třeba podívat na statistiku nehodovosti za rok 2019 a zjistit, jestli jsme jezdili lépe, nebo naopak hůře, než v roce 2018.

Čísel je k dispozici opravdu mnoho, zaměříme se ale jen na ta hlavní. V roce 2019 došlo k 107 572 nehodám, což je o téměř tři procenta více, než v předchozím období. Také výše škod vzrostla o 4,4 procenta na téměř 7 miliard. Na první pohled to tedy může vypadat, že se situace zhoršuje – není tomu ale úplně tak. Díky tomu, že jezdíme modernějšími vozy (i proto se zvedá výše škod), dochází k méně zraněním a ztrátám na životech. V této oblasti čísla klesají a to je velice důležité! Počet usmrcených klesl o 3 procenta a počet vážně zraněných dokonce o 14 procent. Je tedy vidět, že investice do nového a bezpečnějšího auta se vyplatí.

Příčin nehod je několik, ale jedna jasně vede – nevěnování se řízení vozidla. Ano, to je i to klasické koukání do telefonu. Známe to asi všichni – přijde nám SMS a máme potřebu zjistit, co se děje. Někdo to však dělá za jízdy a tak se určitou dobu nevěnuje řízení – a nehoda je na světě. Často takové nehody bývají například v kolonách, kdy naštěstí nejde o zdraví, i tak je to ale nepříjemné i pro všechny ostatní, kteří v takové koloně budou čekat ještě o déle.

Celkem překvapivou příčinou hned na druhém místě za nevěnování se řízení, je nesprávné otáčení nebo couvání. Takže pozor i na to! Další časté příčiny jsou třeba již klasické nedodržení bezpečné vzdálenosti a nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky.

Až na desátém místě najdeme přejetí do protisměru, které se na nehodovosti podílelo ze 3 procent s 2575 případy. Jenže pokud se podíváme na nejtragičtější příčiny nehod, je toto jednání na druhém místě s 16 procenty. Je tedy jasně vidět, že ačkoli se to neděje tak často, jako třeba nevěnování se řízení, má to ve velkém procentu případů tragické následky.

Velmi zajímavá čísla se dozvíme, pokud se podíváme na nehody podle zavinění – protože tam u nehod zaviněných řidičem klesl počet o 317, ale u srážek zaviněných lesní zvěří a domácími zvířaty stoupl o obrovských 3 091! Dávejte tedy raději pozor když pojedete v lese, nebo okolo pole – nikdy nevíte, kdy vám zvíře vběhne před auto a času na reakci je pak minimum.

Celkem za rok 2019 bylo na silnicích usmrceno 454 lidí. Z toho 307 v osobních vozidlech a 73 na motocyklech. Je tedy vidět značný nepoměr, jelikož vozidel jezdí násobně více, než motocyklů. Také zahynulo 36 cyklistů a 29 lidí v nákladních vozidlech. Z toho plyne to, že je potřeba neustále dávat pozor, ale na motocyklu dvojnásob.

Ať ale končíme pozitivně, je dobré říci, že počet zraněných a usmrcených klesá. S modernizací vozového parku bude klesat i počet nehod v malé rychlosti, jelikož nová auta již umí automaticky zabrzdit před překážkou. Hlavní je ale dávat pozor, věnovat se řízení a jezdit opatrně! Ať nejste další číslo ve statistice za rok 2020.